Monthly Archive: September 2010

Монгол хэлэн дэх товчилсон үгийн эргэн тойронд

(Үг хэллэгийн амь амьдрал, эрчим долгион, соёл хэрэглээ) Үг нь монгол, өгүүлбэр нь орос Үзэхэд этгээд сонин хэл. Өв соёлоо үл тоомсорлон Өнөөгийн байдал ийм болов. Зуун түмэн үгтэй хэлд Зуд туссаныг үнэмшихүйеэ бэрх.