Tag Archive: Сонгодог бүтээлүүд

Цаг хугацаа юутай хурдан …

Жон Милтон (1608-1674) Цаг хугацаа юутай хурдан … Хорин гурван жилийг минь жигүүртээ тээн одсон Хангал залуу насны зальжин хулгайч цаг хугацаа юутай хурдан өнгөрнө вэ! Шавдуу, давчдуу өдөр хоногууд минь дээд хурдаараа нисэн алга болох авч Хал суусан хаварт… (READ MORE)