Tag Archive: Тэнгэрлэг Комеди (Туульс)

Данте Алигиери 1265-1321: Тэнгэрлэг Комеди (Туульс)

Тэнгэрлэг Комеди (Туульс) Өөрийн цаг үеийнхээ нэгэн адилаар Дантегийн амьдрал эмх замбараагүй байсан авч түүний шилдэг бүтээл нь одоо оршин байгаа урт, томоохон шүлэгүүдээс хамгийн эмх цэгцтэй нь билээ. Түүний амьдралын туршид төрөлх Флоренц, түүгээр зогсохгүй Италийн ихэнх хэсэг хэсэг… (READ MORE)