Tag Archive: Эдмунд Спэнсэр

Гал ба Мөс

Эдмунд Спэнсэр: 30-р Соннет Миний хайрт мөс шиг харин би гал адил Мөнхүү түүний хүйтэн нь туйлын агаад Миний час халуун тэмүүлэлд үл хайлахаар барам Сөгдөн гуйх тусам улам хахир болохын учир юунд вэ?